Valtio haluaa nyt luvan tutkia pankkitilisi – uskallatko antaa suostumuksesi?

Viranomaiset haluavat saada tulevaisuudessa sähköisesti tietoa kansalaisten pankki- ja maksutileistä.

Viranomaiset haluavat saada tulevaisuudessa sähköisesti tietoa kansalaisten pankki- ja maksutileistä. (Kuva Fotolia)

Ministeriön mukaan sähköiset tilitiedot helpottaisivat asiointia viranomaisten kanssa.

PANKKITILIT Valtiovarainministeriö selvittää, voisivatko viranomaiset saada tulevaisuudessa sähköisesti tietoa pankki- ja maksutileistä. Ministeriön mukaan uusi järjestelmä helpottaisi asiointia viranomaisten kanssa, tehostaisi viranomaisten toimintaa ja edistäisi talousrikollisuuden torjuntaa.

Jos esimerkiksi Kela pystyisi asiakkaan suostumuksella hakemaan järjestelmästä pankki- ja maksutilitiedot tukipäätöstä varten, ministeriön mukaan tukien käsittely tehostuisi sekä tuen myöntäjän että asiakkaan näkökulmasta. Samalla voitaisiin suurilta osin luopua paperimuotoisten tiliotteiden skannaamisesta sähköiseen muotoon.

Selvityksessä on tarkoitus arvioida muun muassa, mitä tietoja järjestelmään liitettäisiin, mitkä viranomaiset tarvitsisivat sitä ja miten uudistus voitaisiin toteuttaa. Keskitetyn pankki- ja maksutilijärjestelmän kautta viranomaiset saisivat tietoa pankkitileistä.

Selvityksen lähtökohtana on, että viranomaisten valtuuksia saada tietoja pankki- ja maksutileistä ei muutettaisi. Järjestelmä mahdollistaisi vain tietojen saannin sähköisesti. Kaikista kyselyistä jäisi merkintä järjestelmään. Nykyisin suurin osa viranomaisista tekee tietoturvasyistä pankkitilitiedustelut faksilla.

Valtiovarainministeriö selvittää uudistusta virkatyönä tämän vuoden aikana. Jos pankki- ja maksutilijärjestelmää halutaan uudistaa, pitää lainsäädäntöä muuttaa. Hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnalle todennäköisesti ensi vuoden aikana.

Uudistuksen taustalla on muun muassa EU:ssa valmisteltava lainsäädäntö rahanpesun torjunnasta. Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi perustettava järjestelmä, jonka avulla rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan osallistuvat viranomaiset saavat tietoa pankki- ja maksutileistä. Useassa EU:n jäsenmaassa on jo pankki- ja maksutilijärjestelmä toiminnassa.

Ehdotuksen mukaan viranomaisten pitäisi saada järjestelmästä tiedot muun muassa tilinhaltijasta, tilinumerosta sekä tilin avaamis- ja sulkemispäivästä. Nämä tiedot eivät riittäisi esimerkiksi poliisin tehtävien hoitamiseen, vaan poliisi joutuisi yhä käyttämään muita keinoja tilitiedusteluissa. Siksi valtiovarainministeriö selvittää laajemman järjestelmän perustamista.

Kommentoi Facebookissa