Valtion sote-jätti ajetaan alas – yhtiöön piti siirtää yli miljoonan neliön kiinteistöt ja jopa parin miljardin vuokratulot

Maakuntien tilakeskuksella olisi ollut hallinnoitavia neliöitä kaikkiaan jopa 10 miljoonaa.

Maakuntien tilakeskuksella olisi ollut hallinnoitavia neliöitä kaikkiaan jopa 10 miljoonaa. (Kuva Maakuntien tilakeskus)

Maakuntien tilakeskus aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat kaikkia yhtiön työntekijöitä.

SOTE Maakuntien tilakeskus Oy aloittaa toimintojensa hallitun alasajon ja valmiustilaan siirtymisen. Yhtiö kertoo, että valmisteluvaiheessa koottu valtakunnallinen sote- ja pelastustoimen kiinteistöjen tietopankki turvataan ja tietoa analysoidaan sote-uudistuksen jatkovalmistelua varten.

Yhtiön toimintaa ohjaava valtiovarainministeriö katsoo, ettei yhtiöllä ole riittäviä toimintaedellytyksiä, ennen kuin maan seuraavan hallituksen linjaukset sote-uudistuksesta ovat selvillä.

Maakuntien tilakeskus Oy perustettiin osana maakunta- ja sote-uudistusta vuonna 2017. Tehtävänä oli valmistella kiinteistöyhtiötä, joka vastaisi kaikista maakuntien tarvitsemista toimitiloista, kuten sairaaloista, sosiaalipalveluiden tiloista ja pelastusasemista.

Esityksen mukaan sairaanhoitopiireiltä oli tulossa hallinnointiin noin 1,4 miljoonan neliömetrin kiinteistömassa ja 300–500 vuokrasopimusta, joista kerättäisiin 350 miljoonan euron vuokrat vuosittain. Vuokrasopimusten kautta tehtäisiin 6 000–8 000 sopimusta, joiden vuokrat olisivat 1,5 miljardia vuodessa. Kaikkiaan hallinnoitavia neliöitä olisi jopa 10 miljoonaa.

– Maakuntien tilakeskuksen hallittu alasajo takaa, ettei tehty työ valu hukkaan. Kun pidämme yhtiön valmiustilassa, valtaosa tehdystä työstä on mahdollista hyödyntää seuraavan hallituksen sote-uudistuksen pohjana. Olemme koonneet valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa muun muassa tilojen kunnosta, kustannuksista, investoinneista, korjauksista ja ylläpidosta, sanoo Maakuntien tilakeskuksen va. toimitusjohtaja Jukka Latvala.

Maakuntien tilakeskuksella on yhä käynnissä useita tietokyselyitä, joilla on tarkennettu tilatietoja sairaanhoito- ja erityishuoltopiireistä sekä kunnista. Parhaillaan arvioidaan, ovatko tietokyselyt joiltakin osin mahdollista saattaa loppuun välidokumentointia varten.

Maakuntien tilakeskus keskeyttää valmistelun, mutta arvioi ja dokumentoi kaikki sen elinkaaren aikana syntyneet aineistot. Kerätyt kiinteistötiedot varastoidaan ja keskeisten kiinteistötietojärjestelmien ylläpidosta huolehditaan jatkokäyttöä varten. Lähiviikkojen aikana yhtiö neuvottelee järjestelmä- ja palvelutoimittajiensa kanssa sopimusten ehtojen muuttamisesta tai tarvittaessa niiden purkamisesta.

Yhtiö aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat kaikkia yhtiön 23 työntekijää. Osa työntekijöistä palaa entisiin tehtäviinsä sairaanhoito- tai erityishuoltopiireihin. Samalla selvitetään, onko Senaatti-kiinteistöillä tarjolla tehtäviä Maakuntien tilakeskuksen kiinteistöalan asiantuntijoille. Valmisteluvaiheen ajan yhtiö on toiminut Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiönä ja rahoituksella.

Lue myös: Valtio pääomittaa maakuntien tietopalveluyhtiötä 30 miljoonalla – vaikka lait ovat edelleen käsittelyssä

Kommentoi Facebookissa