Valtion talousarvio on noin 6,3 miljardia euroa alijäämäinen – korkomenot lähes kaksinkertaistuvat

Budjetoitu valtionvelka nousee arviolta 144 miljardiin euroon euroa vuoden 2023 lopussa. (Kuva Valtiovarainministeriö)

Merkittävimmät lisätoimet liittyvät Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vaikutuksiin.

BUDJETTI Valtiovarainministeri Annika Saarikon ehdotus valtion vuoden 2023 talousarvioksi on laadittu epävarmojen talousnäkymien keskellä. Budjettiehdotuksen loppusumma on noin 79,5 miljardia euroa. Ehdotus on noin 6,3 miljardia euroa alijäämäinen.

Talouden näkymät ovat heikentyneet kevään jälkeen. Hyvin nopea inflaatio, nousevat korot sekä energiamarkkinoiden epävarmuus hidastavat kasvua vuoden vaihteen molemmin puolin. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa lisää epävarmuutta. Sodan vuoksi ehdotetaan yhteensä noin 2 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2023 vuoden 2022 tapaan. Ukrainasta sotaa pakenevien auttamiseen ja kotoutumisen edistämiseen varaudutaan 780 miljoonalla eurolla.

Puolustusministeriön hallinnonalalle ja Rajavartiolaitokselle ehdotetaan yhteensä noin 1,0 miljardin euron määrärahoja.  Kyberturvallisuusuhkiin varautumisen parantamiseksi ehdotetaan yhteensä noin 56 miljoonaa euroa. Poliisin toiminnan tason säilyminen vuoden 2022 tasolla ja poliisien määrän pysyminen vähintään 7 500 henkilötyövuodessa turvataan nostamalla poliisitoimen rahoitustasoa 17,5 miljoonalla eurolla.

Huoltovarmuutta, energiaomavaraisuutta ja puhtaita teknologioita koskevaan kokonaisuuteen ehdotetaan lähes 220 miljoonan euron määrärahoja.

Hyvinvointialueiden yleiskatteinen valtionrahoitus on yhteensä noin 22,3 miljardia euroa vuonna 2023. Vuonna 2023 kuntatalous vahvistuu väliaikaisesti, kun sote-tehtävien kustannukset poistuvat, mutta kunnille kertyy veroja vielä aiemmilta verovuosilta sote-uudistusta edeltäneillä korkeammilla veroprosenteilla ja jako-osuuksilla. Pidemmällä aikavälillä kuntataloudessa on kuitenkin tulojen ja menojen rakenteellinen epätasapaino. Valtionavut kuntatalouteen ovat kokonaisuudessaan vuonna 2023 noin 5,4 miljardia euroa, josta peruspalvelujen valtionosuus 2,7 miljardia euroa.

Valtion talousarvion tuloiksi vuodelle 2023 arvioidaan 73,5 miljardia euroa, josta 65,1 miljardia euroa on verotuloja. Verotulokertymän arvioidaan kasvavan 31 prosenttia vuodelle 2022 budjetoituun verrattuna. Merkittävä korotus verrattuna vuoteen 2022 selittyy sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella, jonka myötä valtiolle siirtyy arviolta noin 14,5 miljardia euroa verotuloja kunnilta.

Valtionvelan korkomenojen arvioidaan olevan noin 1,3 miljardia euroa vuonna 2023. Vuonna 2023 korkomenojen odotetaan lähes kaksinkertaistuvan, sillä vuonna 2022 korkomenojen arvioidaan olevan noin 700 miljoonaa euroa.

Velanotto pienenee vuodelle 2022 budjetoidusta noin 2,5 miljardia euroa. Budjetoitu valtionvelka nousee kuitenkin arviolta 144 miljardiin euroon vuoden 2023 lopussa.

Lue myös: Yhdysvallat ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden – vain yksi senaattori vastusti

Kommentoi Facebookissa