Yli puolet suomalaisista kannattaa lakia, joka kieltäisi pyöräilijöiden kännykän käytön ilman handsfree-laitetta

Enemmistö pitää pyöräilijöiden matkapuhelimen käyttöä yhtä isona turvallisuusriskinä kuin autoilijoiden.

Enemmistö pitää pyöräilijöiden matkapuhelimen käyttöä yhtä isona turvallisuusriskinä kuin autoilijoiden. (Kuva AOP)

Suomen laissa on jo mainittu viestintälaitteen häiritsevä käyttö ajon aikana, mikä koskee myös pyöräilijöitä.

LIIKENNETURVALLISUUS Lähes 60 prosenttia suomalaisista kannattaa samanlaista kännykänkieltolakia pyöräilijöille Suomeen, kuin mitä Hollannissa ollaan ottamassa käyttöön. Alankomaissa ollaan kieltämässä pyöräilijöiltä matkapuhelimen käyttö heinäkuusta lähtien – uusi laki tulee sallimaan käytön ainoastaan handsfree-toiminnon avulla.

Suomessa ei saa tieliikennelain 24 a §:n mukaan käyttää puhelinta pyöräillessä siten, että sen käyttö haittaa pyörän hallintaa tai vaikeuttaa pyöräilijän keskittymistä liikenteeseen. Suomalaisten pyöräilijöiden matkapuhelimen käyttöä sekä suhtautumista siihen selviteltiin Bikester-verkkokaupan teettämässä kyselyssä.

Vastaajista 82 prosenttia on täysin sitä mieltä, että puhelimen käyttö pyörän selässä heikentää heidän omaa havaintokykyänsä ja lisää yleisesti onnettomuusriskiä liikenteessä. Kaksi kolmesta ei pidä viestintälaitteen käyttöä pyöräillessä lainkaan hyväksyttävänä.

Vastaajista 56 prosenttia kannattaa lakia, joka kieltäisi pyöräilijöiden kännykän käytön ilman handsfree-laitetta. Kolmasosa ei taas näe syytä, että sitä tulisi rajoittaa tiukemmin.

Enemmistö pitää pyöräilijöiden matkapuhelimen käyttöä yhtä isona turvallisuusriskinä kuin autoilijoiden

Kun Ajat Aja -kampanjassa kehotetaan kuljettajia keskittymään ajamiseen. Suomen laissa on mainittu viestintälaitteen häiritsevä käyttö ajon aikana, mikä koskee myös pyöräilijöitä, kommentoi suunnittelija Petri Jääskeläinen Liikenneturvasta.

Ainoastaan yksi vastaaja oli saanut tästä johtuen sakon poliisilta ja yksi huomautuksen. Eroja kännykän käytössä on nähtävissä ikäluokkien välillä – mitä nuorempi ikäryhmä, sitä yleisempää puhelimen käyttö pyöräillessä on. Vanhemmat kannattavat nuoria enemmän tiukempaa lainsäädäntöä – 70 prosenttia yli 50-vuotiaista kannattaa kännykänkäyttökieltoa, kun vastaava osuus alle 30-vuotiaissa on 44 prosenttia.

Pyöräilijöiden matkapuhelimen käytön koetaan aiheuttavan tällä hetkellä liikenteessä liikaa vaaratilanteita. Jopa joka kolmas vastaajista kertoo todistaneensa vaaratilannetta kanssapyöräilijän kännykän käytön takia ja 16 prosenttia vastaajista kertoo itse olleensa läheltä piti -tilanteessa oman tai kanssapyöräilijän puhelimen käytöstä johtuneen heikentyneen havainnointikyvyn vuoksi.

Kysely toteutettiin verkossa helmikuun 2019 aikana ja siihen osallistui kaiken kaikkiaan 1259 suomalaista.  Ikäjakautuma vastaajien kesken oli melko tasainen alle 18-vuotiaista yli 70-vuotiaisiin. Vastaajista 40 prosenttia asuu suuressa, yli 100 000 asukkaan kaupungissa, ja kolmasosa pienessä tai keskikokoisessa kaupungissa tai kunnassa.

Lue myös: Pyöräliitto yrittää estää nuorille sallitut kevytautot Suomessa – kantelu EU:n komissiolle

Kommentoi Facebookissa