Eduskunnassa tuhottiin aineistoa kesken oikeuskäsittelyn – rikkomus josta ei edes rangaista

Eduskunnan turvallisuusjohtaja ja kansliatoimikunta ovat käyneet jo vuosia kummallista viivytystaistelua, jotta kansanedustajia lobbaavat tahot eivät paljastuisi kansalaisille.

Eduskunnan turvallisuusjohtaja ja kansliatoimikunta ovat käyneet jo vuosia kummallista viivytystaistelua, jotta kansanedustajia lobbaavat tahot eivät paljastuisi kansalaisille. (Kuva AOP)

Pääsihteeri ei katso aiheelliseksi esittää muita seuraamuksia oikeusasiamiehen moitteiden lisäksi.

EDUSKUNTA Kansalaisten uskoa korkeisiin virkamiehiin on koeteltu viime aikoina. Tuomiolle ovat kuuluisimpina päässeet entinen valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen ja huumepoliisin päällikkö Jari Aarnio.

Eduskunnan tärkein tehtävä on lakien säätäminen. Siksi onkin vähintään erikoista, kun eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen arvostelee juuri antamassaan päätöksessä eduskunnan turvallisuusosaston menettelyä. Turvallisuusosasto oli menetellyt virheellisesti hävittäessään pyydetyt vierailijatiedot kesken oikeuskäsittelyn.

Eduskunnan turvallisuusjohtaja ja kansliatoimikunta ovat käyneet jo vuosia kummallista viivytystaistelua, jotta kansanedustajia eri intressiryhmien puolesta lobbaavat tahot eivät paljastuisi kansalaisille. Asia sai alkunsa vuonna 2014, kun Avoin ministeriö ry:n Joonas Pekkanen pyysi käyttöönsä eduskunnan vierailijatiedot viikon ajalta. Tavoitteena oli koota myöhemmin epävirallinen lobbarirekisteri.

Kansliatoimikunta kieltäytyi, ja Pekkanen vei asian KHO:n päätettäväksi. Kaksi vuotta myöhemmin päätös saapui, ja kansliatoimikunta hävisi. Kun oikeuden päätöksen mukaan vierailijatiedot oli pakko luovuttaa, ne olikin yllättäen tuhottu.

Vierailijatietojen systemaattinen hävittäminen eduskunnassa alkoi korkeimman hallinto-oikeuden määrättyä tiedot julkisiksi. Tuhoaminen vaikuttaakin siksi tarkoitukselliselta, tavoitteena on ainoastaan estää tietopyynnön toteutuminen. Kansliatoimikunta perusteli tuhoamista henkilötietolain nojalla määritellyillä säilytysajoilla, jotka umpeutuivat kesken oikeudenkäynnin.

Eduskunnan hallintoa johtaa kansanedustajista koostuva kansliatoimikunta. Siihen kuuluvat eduskunnan puhemies ja varapuhemiehet sekä neljä eduskunnan keskuudestaan valitsemaa kansanedustajaa ja heidän varajäsenensä. Tällä hetkellä kansliatoimikuntaan kuuluvat puhemies Paula Risikko, 1. varapuhemies Mauri Pekkarinen, 2. varapuhemies Tuula Haatainen sekä jäseninä Eero Heinäluoma (sd.), Jukka Kopra (kok.), Markus Lohi (kesk.) sekä Anne Louhelainen (sin.), varajäsenet ovat oppositioedustajia.

Eduskunnan hallintoa johtavaan kansliatoimikuntaan kuuluvat muun muassa eduskunnan puhemies ja varapuhemiehet, jotka ovat jo ehtineet vaihtua jupakan aikana.
Eduskunnan hallintoa johtavaan kansliatoimikuntaan kuuluvat muun muassa eduskunnan puhemies ja varapuhemiehet, jotka ovat jo ehtineet vaihtua jupakan aikana. (Kuva Hanne Salonen/ Eduskunta)

Eduskunnan vierailijatietojen käsittelystä tehtiin yhteensä yhdeksän kantelua oikeusasiamiehelle. Niihin sisältyi lähes 30 tiedotusvälineen yhteinen kantelu sekä yhdistysten ja yksityishenkilöiden kanteluita. Oikeusasiamiehen mukaan viranomainen ei saa vaarantaa oikeutta muutoksenhakuun tekemällä valituksen hyödyttömäksi, tässä tapauksessa hävittämällä valituksen kohteena olevia asiakirjoja kesken oikeudenkäynnin.

Vierailijatietojen säilytysaikoja on sittemmin lyhennetty 12 kuukaudesta yhteen ainoaan päivään. Mediaa on haluttu kyykyttää myös lisää vaatimalla, että pyyntö vierailijatiedoista olisi tehtävä jokainen päivä erikseen, ei esimerkiksi pyytämällä maanantaina kyseisen viikon vierailijatiedot.

Eduskunnan turvallisuusjohtaja Jukka Savola ei vastannut millään tavalla kirjalliseen kysymykseen, mihin päätökseen vaatimus perustui. Jo pelkkä virkamiehen vastaamattomuus on hyvän hallinnon vastaista.

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavolan johtamassa eduskunnan kansliassa työskentelee noin 440 virkamiestä. Pääsihteeri Paavola sen sijaan vastasi asiallisesti ja täsmällisesti. Hän ei nähnyt asiassa ristiriitaa, koska vierailijatiedot hävitettäisiin myös päivässä. Paavola ei kuitenkaan tiennyt, että turvallisuusosasto ei toiminut kuten oli väitetty.

Pyydetyt vierailijatiedot toimitettiin vasta viikon kuluttua, joten vierailijatiedotkin säilytettiin vähintään sen ajan. Pääsihteerin saatua tiedon asiasta viivästyksiä alettiin ottaa kiinni.

Oikeusasiamies korosti, että päiväkohtaisia vierailijatietoja on oikeus pyytää joko hyvissä ajoin ennakkoon tai vielä samankin päivän aikana. Aikooko eduskunta nyt noudattaa oikeusasiamiehen ohjeita?

– Kanslian johtoryhmän on tarkoitus käydä lävitse EOA:n antama päätös seuraavassa kokouksessaan 7.5. ja arvioida myös  päätöksessä edellytettyjä toimenpiteitä kanslian turvallisuusosaston nykyisten ja tulevien käytäntöjen valossa. Tässä yhteydessä on tarkoitus arvioida muun muassa mitä vierailijatietojen pyytämisellä ”hyvissä ajoin” käytännössä tarkoitetaan. Asiassa kuullaan turvallisuusjohtaja Savolaa, joka vastaa vierailijatietojen luovuttamisesta, pääsihteeri Maija-Leena Paavola vastaa.

Suomessa on erilaisia määräyksiä, joita voi rikkoa ilman pelkoa rangaistuksesta. Yksi esimerkki on surullisenkuuluisa hallintarekisteri. Sijoittajat ovat jo nyt voineet piilottaa omistuksiaan veroparatiiseihin ja käyttää väärin ulkomaisia hallintarekistereitä, toiminnasta ei nimittäin ole säädetty mitään rangaistusta.

Aiheutuuko nyt millekään taholle seurauksia siitä, että turvallisuusosasto on hävittänyt aineistoa kesken oikeuskäsittelyn?

– Eduskunnan oikeusasiamiehen päätökseen sisältyy eduskunnan turvallisuusosaston tietoon saatettu oikeusasiamiehen käsitys mm. virheellisestä menettelystä oikeudenkäynnin kohteena olevien tietojen hävittämisessä. Se on jo sinällään seuraus menettelyvirheestä. Muita seuraamuksia en ainakaan tässä vaiheessa näe aiheelliseksi esittää, pääsihteeri Maija-Leena Paavola vastaa.

Lue myös: Eduskunta käveli oikeuden tuomion yli – lobbareita suojellaan kaikin mahdollisin keinoin

Kommentoi Facebookissa