HS: Hallitus helpottamassa terveyslakia – myös yksityisille yrityksille sallitaan nukutusta vaativat leikkaukset

Ehtona yksityisten terveysyhtiöiden leikkaustoiminnan jatkumiselle olisi, että potilas voidaan siirtää hätätilanteessa alle puolessa tunnissa sellaiseen sairaalaan, jossa on teho-osasto.

Ehtona yksityisten terveysyhtiöiden leikkaustoiminnan jatkumiselle olisi, että potilas voidaan siirtää hätätilanteessa alle puolessa tunnissa sellaiseen sairaalaan, jossa on teho-osasto. (Kuva Fotolia)

Sosiaali- ja terveysministeriön hioma lakimuutos annetaan eduskunnalle joulukuussa.

TERVEYS Sosiaali- ja terveysministeriö on tekemässä muutoksia terveydenhuoltolakiin. Helsingin Sanomien mukaan lakiin lisätään säännös, jonka turvin sairaanhoitopiiri voisi järjestää nukutusta vaativia leikkauksia myös päivystysyksiköiden ulkopuolisissa sairaaloissa. Tämä tulisi koskemaan myös yksityisten terveysyritysten alihankintana tekemiä leikkauksia.

Lehden saamien tietojen mukaan Lex Terveystaloksi kutsuttu lakimuutos tulisi eduskunnan käsiteltäväksi joulukuun alussa. Terveydenhuoltolaki oli johtamassa siihen, että yksityisten terveysyhtiöiden täytyi lopettaa anestesiaa vaativat leikkaukset. Leikkauksia on tehty alihankintana julkiselle sektorille.

Vuosi sitten sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila kertoi Päivän Lehdelle, että yksityiselle leikkaustoiminnalle oltiin laatimassa laatukriteerit. Kriteereillä haluttiin varmistaa kirurgisten toimenpiteiden ja leikkausten laatu sekä potilasturvallisuus. Leikkaustoiminta oli mahdollista säilyttää myös paikallisissa sairaaloissa, esimerkiksi laatukriteerit täyttävän yksityisen tahon operoimana.

Erikoissairaanhoidon keskittämistä koskevia muutoksia alettiin toimeenpanna siirtymäajan jälkeen tämän vuoden alusta. Keskittämisasetus ja päivystystä koskevat säädökset edellyttivät, että erikoissairaanhoidon vaativat leikkaukset keskitetään laadun ja potilasturvallisuuden perusteella tiettyihin sairaaloihin.

Leikkausten keskittämistä koskevaa määräystä ryhdyttiin ministeriön toimesta muuttamaan jo tämän vuoden helmikuussa niin, että yksityiset terveysyhtiöt voisivat toimia julkisen puolen alihankkijoina.

Nyt suunnitellussa lakimuutoksessa ehtona yksityisten terveysyhtiöiden leikkaustoiminnan jatkumiselle olisi, että potilas voidaan siirtää hätätilanteessa alle puolessa tunnissa sellaiseen sairaalaan, jossa on teho-osasto ja valmiudet nopeisiin päivystysleikkauksiin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS vastustaa uuden asetuksen muuttamista ministeriön suunnitelemalla tavalla. Sairaanhoitopiiri on toimitusjohtaja Aki Lindénin helmikuussa allekirjoittamassa lausunnossa kritisoinut ministeriön kaavailuja yksityisiä terveysyhtiöitä suosivana:

”Sairaanhoitopiireille jäisi päivystyksen ja komplikaatioiden hoito. Tämä vääristäisi kilpailua yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä.”

”Ehdotettu muutos asettaisi julkiset ja yksityiset toimijat eriarvoiseen asemaan myös siten, että monet aiemmin leikkauksia tehneet julkiset sairaalat ovat lopettaneet nyt voimassa olleen asetuksen perusteella yleisanestesiaa vaativien toimenpiteiden tekemisen.”

Monet kaupungit ovatkin jo luovuttaneet taistelun oman sairaalan ja leikkaustoiminnan puolesta, vaikka myös sote- ja vallinnanvapauslakien käsittelyt ovat pahasti kesken ja niiden voimaantulosta tällä vaalikaudella ei ole minkäänlaista varmuutta.

Lue myös: Sote-yllätys: Oman kaupunkisi sairaala voidaan sittenkin säilyttää – tiukat leikkausten laatukriteerit täytettävä

Kommentoi Facebookissa