Joka viides yhdeksäsluokkalainen on yksinäinen – yleisintä yksinäisyys on tyttöjen keskuudessa

Yksinäiset koululaiset kokevat muita yleisemmin kipuoireita, hermostuneisuutta ja nukahtamisvaikeuksia.

Yksinäiset koululaiset kokevat muita yleisemmin kipuoireita, hermostuneisuutta ja nukahtamisvaikeuksia. (Kuva JYU)

Yksinäisyyden kokemisesta tulee haitallista, kun se on toistuvaa ja pitkäkestoista.

YKSINÄISYYS WHO-Koululaistutkimuksen mukaan yksinäisyys yleistyy yläkoulun aikana nuorten kasvaessa. Yläkoulun alkaessa 14 prosenttia ja päättyessä 20 prosenttia nuorista kokee itsensä usein yksinäiseksi.

Yksinäisyys on yleisintä yhdeksännen luokan tyttöjen keskuudessa, joista joka neljäs on hyvin tai melko usein yksinäinen. Yksinäisyys altistaa koululaisia oireilulle ja lääkkeiden käytölle.

Yksinäisyys on negatiivinen tunnetila, joka on seurausta laadultaan tai määrältään riittämättömistä ihmissuhteista. Yksinäisyys voi tuntua jopa konkreettisena kipuna. Aivotutkimukset ovat osoittaneet sosiaalisen torjutuksi tulemisen ja fyysisen kivun aktivoivan saman alueen aivoissa.

Yksinäisyyden kokeminen on normaalia ja kuuluu lähes jokaisen elämään jossain vaiheessa. Yksinäisyyden kokemisesta tulee haitallista, kun se on toistuvaa ja pitkäkestoista.

Usein yksinäiset koululaiset kokevat muita yleisemmin kipuoireita, hermostuneisuutta ja nukahtamisvaikeuksia. Kipuoireiden lääkitsemisherkkyyteen yksinäisyys ei vaikuttanut.

– Jos sinulla on pääkipua, otat siihen yhtä todennäköisesti särkylääkkeen riippumatta siitä, oletko yksinäinen vai et. Sen sijaan hermostuneisuutta ja nukahtamisvaikeuksia yksinäiset koululaiset lääkitsevät muita herkemmin, toteaa tutkijatohtori Nelli Lyyra liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Yksinäisyyden torjumiseen on keinoja. Interventiotutkimuksissa on osoitettu muun muassa sosiaalisten taitojen opettelun ja oppilasryhmiin kohdistuvien toimien vähentävän lasten ja nuorten yksinäisyyden kokemista.

– Kouluympäristö voi parhaimmillaan tarjota turvallisen sosiaalisen kasvuympäristön, jossa oppilas tuntee kuuluvansa joukkoon ja tulee hyväksytyksi. Sosiaalisesti turvallisen kouluympäristön luominen on kuitenkin aina aikuisten vastuulla, muistuttaa Lyyra.

Koulussa voidaan vaikuttaa siihen, millä tavoin oppilaat kohtelevat toisiaan ja onko jonkun ulkopuolelle jättäminen sallittua.

– Myös kotona opituilla taidoilla ja käyttäytymismalleilla on suuri merkitys, esimerkiksi sillä, että jokaista kohdellaan kunnioittavasti ja osataan asettua toisen asemaan, Lyyra sanoo.

Jyväskylän yliopiston WHO-Koululaistutkimus selvitti 7. ja 9.-luokkalaisten koululaisten yksinäisyyden kokemisen yhteyttä psykosomaattiseen oireiluun sekä lääkkeiden käyttöön. Vertaisarvioidun alkuperäistutkimuksen tulokset julkaistiin hiljattain Suomen lääkärilehdessä.

Lue myös: Yksinäisyys on liikuntarajoitteiselle tuttu vieras – ”Pyörätuoli erotti minut monista kavereista”

Kommentoi Facebookissa