Kansainvälinen konsulttiyhtiö vertaili kaupungit – Helsinki on maailman kolmanneksi paras kaupunki asua

Helsinki menestyi hyvin kaikissa viidessä arviointikategoriassa.

Helsinki menestyi hyvin kaikissa viidessä arviointikategoriassa. (Kuva Fotolia)

Maailman paras kaupunki asumisen kannalta on Lontoo, New York on hopeasijalla.

ASUMINEN Konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin ja BCG Henderson Instituten tekemän kansainvälisen Cities of Choice -selvityksen mukaan Helsinki on maailman kolmanneksi paras kaupunki asua. Maailman paras kaupunki asumiselle on Lontoo ja New York on hopeasijalla.

Kaupunkien arvostelussa mittaristo jakautui viiteen arvioitavaan asiaan: elämänlaatuun, taloudellisiin mahdollisuuksiin, sosiaaliseen pääomaan, asukkaiden ja viranomaisten vuorovaikutukseen ja muutosvauhtiin. Kategorioihin kuului yhteensä 27 eri arviointikohtaa. Kaupunkien vertailussa yhdistetään ihmiskeskeinen ja objektiivinen arviointi.

– Se missä ja miten asumme, vaikuttaa ihmisten onnellisuuteen ja hyvinvointiin monella tavalla. Erilaisia kaupunkivertailuja on monenlaisia, mutta yleensä niiden haasteena on se, että kaupunkia arvioidaan varsin kapeasta näkökulmasta: joko täysin subjektiivisesti tai täysin objektiivisesti, toteaa BCG:n Suomen toimitusjohtaja Kaori Uehigashi.

– Tässä tutkimuksessa näkökulmat yhdistetään, mikä tekee Helsingin hyvästä sijoituksesta erityisen hyvän. Tämä yhdistettynä muihin hyviin sijoituksiin, joita Helsinki ja Suomi kokonaisuudessaan on saanut esimerkiksi onnellisuustutkimuksissa, kertoo, että meillä on hyvä elää.

Helsinki menestyi hyvin kaikissa viidessä arviointikategoriassa, mutta niiden sisällä eri arviointikohdissa oli huomattaviakin eroja. Parhaiten Helsinki menestyi elämänlaatua arvioivassa kategoriassa, jossa se arvioitiin sijoille 1.-9. kuudessa eri kohdassa: asuminen, liikkuminen, sairaanhoito, koulutus ja kehitys, julkiset tilat ja viihde ja virkistys. Helsinkiläisten elämänlaatua heikensi puolestaan ilmasto, siinä Helsinki arvioitiin sijoille 37.-45.

Taloudelliset mahdollisuudet -kategoriassa Helsinki arvioitiin sijoille 1.-9. tulojen tasa-arvoon liittyen, mutta sijoille 37.-45. liiketoimintamahdollisuuksiin liittyen. Sosiaalinen pääoma -kategoriassa Helsinki puolestaan sijoittui sijoille 1.-9. sosiaalisiin suhteisiin liittyen.

Suhteellisesti heikoimmin Helsinki menestyi muutosvauhti-kategoriassa, jossa Helsinki onnistui heikosti etenkin elämänlaadussa ja taloudellisissa mahdollisuuksissa.

– Helsinki menestyi arvioinnissa erittäin hyvin, mutta kaupungin tulevaisuuden menestyksen ja kehityksen kannalta on tietysti tärkeää kiinnittää huomioita myös niihin kohtiin, joissa sijoitus oli häntäpäässä. Punaisena Helsingin osalta vilkkuivat esimerkiksi liiketoimintamahdollisuudet ja taloudelliset mahdollisuudet, toteaa Uehigashi.

Tutkimuksessa käytettiin 155 mittaria ja kyselyyn osallistui 25 000 asukasta 80 eri kaupungista.

Lue myös: Asumiskustannusten railo kuntien välillä kasvaa yhä – eroa maksuissa miltei 1 800 euroa vuodessa

Top 10

Lontoo

New York

Helsinki

Kööpenhamina

Abu Dhabi

Madrid

Peking

Wien

Zürich

Sydney

Kommentoi Facebookissa