Keskustavaikuttajat jarruttavat lakia – kaksoiskansalaisten pääsy sotilasvirkoihin haluttaisiin estää

Puolustusministeri Jussi Niinistö on ärsyyntynyt ministeri Anne Bernerin ja valtiosihteeri Paula Lehtomäen alkaessa jarruttaa lakihanketta.

Puolustusministeri Jussi Niinistö on harmistunut ministeri Anne Bernerin ja valtiosihteeri Paula Lehtomäen alkaessa jarruttaa lakihanketta. (Kuvat Puolustusvoimat ja Valtioneuvoston kanslia)

Ministeri Anne Berner ja valtiosihteeri Paula Lehtomäki viivyttävät lakihankkeita Suomen Kuvalehden mukaan.

KAKSOISKANSALAISUUS Valtiovarainministeriön asettama työryhmä selvitti keväällä 2015 kaksoiskansalaisuuden vaikutusta valtion virkoihin nimitettäessä. Työryhmä luovutti muistionsa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle kesäkuussa 2015. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti hallitus onkin halunnut tarkentaa kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä.

Valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muuttamista on valmisteltu valtiovarainministeriössä ja oikeusministeriössä virkatyönä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta annettiin kesäkuun alussa, lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018.

Hallituksen esityksen mukaan virkamieslakiin otettaisiin nimenomainen säännös siitä, että nimitysharkinnassa on varmistuttava virkaan valittavan henkilön nuhteettomuudesta ja siitä, että hänellä ei ole sellaisia sidonnaisuuksia, jotka voivat vaarantaa virkaan kuuluvien tehtävien asianmukaisen hoitamisen.

Turvallisuusselvityslakia on tarkoitus muuttaa siten, että henkilön luotettavuuden ja painostuksesta vapaan ja riippumattoman tehtävien hoidon varmistamiseksi hänen ulkomaansidonnaisuuksiaan voitaisiin selvittää nykyistä laajemmin. Sidonnaisuuksista aiheutuvia riskejä voitaisiin seurata myös nimityksen tai valinnan jälkeen.

Ministeriöt yhteistyössä

Kaksoiskansalaisuus sotilasviroissa oli alun perin tarkoitus kuulua osaksi virkamieslakia. Sotilaita ei kuitenkaan haluttu liittää samaan lakiin virkamiesten kanssa. Puolustusministeriössä ja sisäministeriössä onkin myös meneillään hankkeet kaksoiskansalaisuuteen liittyvän lainsäädännön tarkentamiseksi.

Puolustusministeri Jussi Niinistö on asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on valmistella tarvittavat ehdotukset lainsäädäntömuutoksista, jotka ovat tarpeen Suomen kansallisen turvallisuuden parantamiseksi puolustusvoimien sotilasvirkoihin nimitettäessä ja upseerin virkaan johtaviin opintoihin valittaessa.

Puolustusvoimien sotilasvirkoihin voitaisiin jatkossa pääsääntöisesti nimittää henkilö, jolla on vain Suomen kansalaisuus. Sama koskisi upseerin virkaan johtaviin opintoihin otettavia. Kansalaisuusvaatimuksesta voitaisiin tarvittaessa myöntää erivapaus.

Myös sisäministeri Paula Risikko on asettanut lainvalmisteluhankkeen, jonka tarkoituksena on, että Rajavartiolaitoksen sotilasvirkoihin voidaan jatkossa valita vain Suomen kansalaisia, joilla ei ole muun valtion kansalaisuutta. Rajavartiolaitoksen sotilasvirassa palvelevien monikansalaisuus voi aiheuttaa eturistiriitoja virkatehtävissä ja se voi myös saattaa alttiiksi ulkopuolisten tahojen painostukselle.

Rajavartiolaitos ja puolustusministeriö ovat joulukuussa 2016 sopineet yhteistyöstä ja hallituksen esitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle samanaikaisesti.

Keskustalaiset jarruina

Näitä hankkeita koskevat esitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2017 ja myös näiden lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta. Suomen Kuvalehti uutisoi kuitenkin nyt, että molemmat lakihankkeet ovat pysähtyneet.

Puolustusministeriö olisi valmis lähettämään lakiluonnokset lausuntokierrokselle välittömästi, sisäministeriönkin osuus on valmistumassa lokakuussa. Jarruttajaksi on ilmaantunut keskusta, joka ei ole antanut lupaa lähettää esitystä lausuntokierrokselle. Tämä on Suomen Kuvalehden mukaan ärsyttänyt erityisesti puolustusministeri Niinistöä.

Toinen aktiivisimmista jarruttajista on pääministeri Juha Sipilän luotettu liikenneministeri ja kaksoiskansalainen Anne Berner, joka on Suomen ja Sveitsin kansalainen. Toinen innokas vastustaja on Sipilän valtiosihteerikseen eduskunnasta putoamisensa jälkeen nostama Paula Lehtomäki. Lehtomäki on entinen Suomi–Venäjä-seuran puheenjohtaja.

Vladimir Putinin mukaan Venäjän kansalaisten tulee olla kaikissa tilanteissa lojaaleja Venäjälle. Suomen Kuvalehti uutisoi, että sisäministeriössä selvitetään nyt erityisesti Venäjän naapurimaista, kuinka ne käsittelevät kaksoiskansalaisiaan virkanimityksissä.

Valtionhallinnossa on noin 23 500 virkaa, joihin nimitettävien pitää olla tulevaisuudessa Suomen kansalaisia. Puolustusvoimissa noin 8 000 ja rajavartiolaitoksessa 2 500 virkaa kuuluisi virkakiellon piiriin.

Kommentoi Facebookissa