Kiista Terrafamen kaivosjätteistä jatkuu – Luonnonsuojeluliitto kantelee Euroopan komissioon

Nykyisen Terrafamen tavoitteena on hyödyntää kaupallisesti Talvivaaran malmi.

Nykyisen Terrafamen tavoitteena on hyödyntää kaupallisesti Talvivaaran malmi. (Kuva Terrafame)

Luonnonsuojeluliiton asiantuntija sanoo, että kaatopaikkamuoveihin perustuvien rakenteiden tiedetään vuotavan ennemmin tai myöhemmin.

KAIVOKSET Suomen luonnonsuojeluliitto toteaa, että Suomen kaivoksissa muhii aikapommi, joka liittyy kaivosjätevuorissa olevien haitta-aineiden vuotamiseen vesistöihin. Pahin esimerkkitapaus on liiton mukaan Sotkamon Talvivaarassa sijaitseva Terrafame.

Liitto sanoo, että ongelmiin ei tullut korkeimman hallinto-oikeuden kesäkuisista päätöksistä ratkaisua. Luonnonsuojeluliitto aikookin kysyä Euroopan komissiolta, onko kaivannaisjätedirektiivin toimeenpano Suomessa kunnossa.

Suomen luonnonsuojeluliitto, sen Kainuun piiri ja Vesiluonnon puolesta -yhdistys valittivat vuonna 2020 korkeimpaan hallinto-oikeuteen Terrafamen uraaniluvasta. Järjestöjen mielestä Terrafamen jätteiden uraanin vaikutuksia ei ole asianmukaisesti huomioitu kaivoksen luvissa.

– Terrafamen sivukivialueen suotovedessä on todettu erittäin korkeita uraanipitoisuuksia, jopa 26 000 mikrogrammaa litrassa, mikä vaarantaa ympäristön turvallisuuden viimeistään kaivoksen sulkemisen jälkeen. Jätealueille suunniteltujen, kaatopaikkamuoveihin perustuvien rakenteiden tiedetään vuotavan ennemmin tai myöhemmin, kertoo Luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Jari Natunen.

Korkein hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi valituksen kesäkuussa. Se totesi, että Säteilyturvakeskuksen asettama luparaja 10 mikrogrammaa litrassa on riittävä ympäristön suojelemiseksi. Jari Natunen ihmettelee päätöstä.

Juttuvinkki: Talvivaaran rahoittajan rahanpesuepäily huolestuttaa – ”Lisäävät vaaraa jätevuoren kaatumisesta veronmaksajien päälle”

– Mikä taho vastaa uraani- ja raskasmetallivesien puhdistamisesta alle tuhannesosaan luparajatasolle, kun kaivos on suljettu? Rapautuvan kiven tiedetään vuotavan metalleja, kuten uraania, vuosituhansien ajan.

Korkein hallinto-oikeus antoi myös toisen päätöksen, jossa se eväsi valitusluvan vaatimuksesta tehdä ympäristövaikutusten arviointi sivukiven jätealueille.

– On nurinkurista, että 5000 tonnia ongelmajätettä edellyttää ympäristövaikutusten arviointia, mutta 150 miljoonaa tonnia kymmeniä kertoja haitta-ainepitoisuudeltaan korkeampaa kaivannaisjätettä ei.

Sotkamon luonnon puheenjohtaja Antti Lankinen sanoo, että Terrafamen toiminta-aikana yli tuhanteen hehtaariin laajenevat jätealueet aiheuttavat valtavan haasteen tuleville sukupolville.

– Jos alueilta muodostuvia suotovesiä ei kerätä ja puhdisteta satojen ja jopa tuhansien vuosien ajan, valuma-alueen Sotkamon ja Kajaanin alapuoliset suurjärvet vaurioituvat pysyvästi.

Luonnonsuojeluliitto aikoo selvittää syksyllä EU-kantelulla, onko kaivannaisjätedirektiivin toimeenpano Suomessa kunnossa. Liitto muistuttaa, että direktiivin mukaan ympäristölaatunormit eivät saa ylittyä pitkienkään aikojen kuluessa, eikä maaperää tai pohjavettä saa pilata.

Lue myös: Terrafame aikoo maksaa vain pienen osan vesistön pilaamisesta määrätyistä korvauksista – ”Alle 10 prosenttia kokonaissummasta”

Kommentoi Facebookissa