Koronavirusepidemian kiihtymisestä nähtävissä merkkejä – THL päivitti suosituksen kasvomaskien käytöstä

THL suosittaa maskin käyttöä, kun ollaan joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja on vaikeaa välttää.

THL suosittaa maskin käyttöä esimerkiksi joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja on vaikeaa välttää. (Kuva AOP)

Tilanne vaihtelee alueittain ja vastuullisuutta tarvitaan tartuntojen välttämiseksi.

KORONAVIRUS Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt suosituksensa kasvomaskien käytöstä kansalaisille. Suositusta on täydennetty koronaepidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheiden ohjeilla. Ohjeet on tarkoitettu alueellisille viranomaisille hyödynnettäväksi, kun ne arvioivat alueensa epidemiatilannetta ja antavat alueillaan suosituksia maskin käytöstä.

Koronaepidemian kiihtymisvaiheessa kasvomaskin käyttöä suositellaan joukkoliikenteen lisäksi myös julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. Jos epidemiatilanteen huononeminen jatkuu eli jos siirrytään leviämisvaiheeseen, suojainten käyttöä laajennetaan edelleen.

Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kasvomaski ei ole varsinainen hengityksensuojain, eikä se suojaa tehokkaasti käyttäjäänsä. Kasvomaskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti.

Epidemiatilanne vaihtelee alueittain. Sairaanhoitopiirit vastaavat oman alueensa tilannetta koskeviin kysymyksiin. Suositus ei koske työyhteisöjä, joita koskien asiantuntijalaitoksena toimii Työterveyslaitos.

Uusien COVID-19-tapausten määrä on Suomessa noussut viime viikkojen aikana valtakunnallisesti ja yhä useamman sairaanhoitopiirin alueella. Ilmaantuvuuden nousu, positiivisten näytteiden kasvava osuus otetuista näytteistä, vaikeutuva tartunnanlähteiden jäljitys ja jatkotartuntojen yleistyminen ennakoivat siirtymistä epidemian kiihtymisvaiheeseen. Kaikista tapauksista noin 50 prosenttia on todettu alle 30-vuotiailla.

Juttuvinkki: Ilmoitukset 149 uudesta koronavirustapauksesta – ”Emme tiedä, mikä jääkiekossa altistaa tartunnoille”

Epidemian torjunnan tehostamiseksi on erittäin tärkeää, että ihmiset noudattavat viranomaisten antamia erilaisia suosituksia riittävistä etäisyyksistä, hygieniaohjeista, maskien käytöstä, etätöiden tekemisestä sekä vapaa-ajan tapahtumiin osallistumisista. Suositukset voivat vaihdella eri puolilla Suomea tautitilanteen ja todettujen tartunnanlähteiden mukaan.

Viimeisen seurantaviikon aikana viikolla 38 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 448 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla uusia tapauksia ilmoitettiin 350. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 8,1 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun edeltävällä viikolla ilmaantuvuus oli 6,3 tapausta 100 000 asukasta kohden. Tapausmäärät ovat viikkotasolla lisääntyneet noin sadalla jo kolmen viikon ajan. Ilmaantuvuus on siis noussut merkittävästi viime viikkojen aikana.

Viime viikkoina kotimaasta peräisin olevat tartuntaryppäät ja joukkoaltistumiset ovat myös johtaneet jatkotartuntoihin. Joukkotartunnat osoittavat, että koronavirus tarttuu pidemmässä lähikontaktissa tehokkaasti. Kouluun, päiväkotiin, töihin tai harrastuksiin ei pidä lähteä oireisena. Tartuntoja voi tehokkaasti ehkäistä välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin ja huolehtimalla käsihygieniasta.

Suomessa on 23.9.2020 mennessä todennettu 9288 koronavirustapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 343. Parantuneita arvioidaan olevan noin 7850, mikä on yli 80 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Sairaalahoidossa oli yhteensä 22 potilasta, joista neljä tehohoidossa.

Lue myös: Terveydenhuollon työntekijöiden riski saada koronavirustartunta pieneni – ”Sairaalahoidossa oli vähän potilaita”

Kommentoi Facebookissa