Koskelan julmasta teinimurhasta vankeustuomio nuorille – ”Vastaajilla on ollut yhteisymmärrys tekoon”

Helsingin käräjäoikeus toteaa tuomiossaan, että vastaajien on täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että uhri kuolee heidän menettelynsä seurauksena.

Helsingin käräjäoikeus toteaa tuomiossaan, että vastaajien on täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että uhri kuolee heidän menettelynsä seurauksena. (Kuva AOP)

Tekohetkellä kolme 16-vuotiasta nuorta saivat hieman yli 10, 9 ja 8 vuoden vankeustuomiot.

MURHATUOMIO Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomionsa niin sanotussa Koskelan teinimurhassa sekä erinäisistä muista samaan asianomistajaan kohdistuneista rikoksista. Kolme tekohetkellä 16-vuotiasta poikaa oli syytteessä ikätoverinsa murhasta Koskelan sairaala-alueella Helsingissä 4.12.2020. Syytetyt olivat suunnitelleet surmailtaa etukäteen.

Tekijät kohdistivat raakaa väkivaltaa uhriin, joka oli syyttäjän kuvailun mukaan hiljainen poika, jota oli kiusattu pitkään. Syytteessä olleet pojat pitivät uhria näennäisesti kaverinaan, mutta jonkinlaisessa alisteisessa asemassa olevaa poikaa oli pahoinpidelty useasti jo ennen kohtalokasta iltaa.

Käräjäoikeus tuomitsi eniten väkivaltaa tehneen vastaajan kymmenen vuoden yhden kuukauden ja toisen vastaajan yhdeksän vuoden kahden kuukauden vankeusrangaistuksiin. Vähiten väkivaltaa tehneen vastaajan tuomio oli kahdeksan vuoden kahden kuukauden vankeusrangaistus.

Vastaajat ovat mielentilatutkimuksen ja -lausuntojen mukaan olleet syyntakeisia teon hetkellä ja he ovat ymmärtäneet tekonsa luonteen. Vastaajat ovat tehneet rikokset alle 18-vuotiaina, minkä vuoksi rangaistus on määrätty noudattaen lievennettyä rangaistusasteikkoa.

Käräjäoikeuden mukaan vastaajat ovat ennen tekoa suunnitelleet hankkivansa entuudestaan tuntemalleen asianomistajalle väkevää alkoholia ja kohdistavansa asianomistajaan väkivaltaa. Vastaajat ovat 4.12.2020 juhliessaan yhden vastaajan 16-vuotissyntymäpäivää Koskelan sairaala-alueella juottaneet asianomistajalle alkoholia sekä häneen on alettu kohdistaa väkivaltaa noin kello 19.30–20 aikaan.

Väkivalta on jatkunut noin kello 23 asti. Yksi vastaajista on ollut poissa tapahtumapaikalta kello 19–21 ja tullut sitten takaisin. Kaksi muuta vastaajaa ovat olleet läsnä koko tapahtumien ajan. Asianomistajaan on kohdistettu väkivaltaa kolmessa eri paikassa. Asianomistajaa on lyöty ja potkittu päähän ja eri puolille vartaloa. Asianomistajaa on lyöty kepillä ja metallitangolla. Asianomistajan kättä on yritetty murtaa.

Kolmannella tekopaikalla, jonne vastaajat ovat kantaneet asianomistajan, tämän ylävartalon päälle on pudottauduttu kaksi kertaa. Asianomistajaan on myös kohdistettu nöyryyttäviä ja halventavia tekoja. Asianomistajan päälle on syljetty ja yritetty polttaa tämän hiuksia. Vastaajat ovat viimeistään puolen yön aikaan yhdessä poistuneet sairaala-alueelta. He ovat jättäneet uhrin makaamaan maahan kylmään ilmanalaan vähissä vaatteissa alaruumis paljaana.

Vastaajat ovat aiheuttaneet uhrille lukuisia vammoja. Kuolemansyynä ovat olleet useiden kylkiluiden murtumat, aivojen ruhje ja pienet vamman aiheuttamat aivojen lukinkalvonalaiset verenpurkaumat. Asianomistajan on kuolemansyylausunnossa todettu menehtyneen useita tunteja häneen kohdistetun väkivallan jälkeen.

Vastaajien on täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että uhri kuolee heidän menettelynsä seurauksena. Vastaajilla on ollut yhteisymmärrys tekoon ja he ovat osallistuneet siihen tavalla, jota käräjäoikeus on pitänyt yhdessä tehtynä.

Tekotapaa on pidetty erityisen raakana ja julmana. Tekijöitä on ollut kolme, väkivaltaa on kohdistettu asianomistajaan yli kolme tuntia ja teossa on käytetty tekovälineitä. Rikosta on myös kokonaisuutena arvostellen pidetty törkeänä.

Vastaajat ovat siten yhdessä murhanneet samanikäisen kaverinsa. Rangaistusta mitattaessa on kunkin vastaajan kohdalla otettu huomioon osallisuus, eli tosiasiallinen tekeminen, joka on osaltaan vaikuttanut syyllisyyden määrään ja siten tuomitun rangaistuksen pituuteen.

Vastaajat on velvoitettu yhteisvastuullisesti suorittamaan asianomistajan vanhemmille kummallekin korvaukseksi kärsimyksestä 12 000 euroa vaatimuksensa mukaisesti. Vastaajat on määrätty edelleen pidettäväksi vangittuna. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lue myös: Teinimurhasta syytettyjen poikien viestit järkyttävät – ”Ollaa suomes nii päästää pälkähäst, jos jotai käy”

Kommentoi Facebookissa