Mihin suomalaiset käyttävät rahaa?

Pelkästään ruokaan suomalainen kuluttaa kuukaudessa keskimäärin 10–20 prosenttia menoistaan.

Pelkästään ruokaan suomalainen kuluttaa kuukaudessa keskimäärin 10–20 prosenttia menoistaan. (Kuva Fotolia)

Suurin osa suomalaisten rahoista kuluu arkisiin asioihin, kuten elintarvikkeisiin ja asumiseen.

RAHOITUSVIESTINTÄ Tilastokeskuksen vuonna 2017 tekemä tutkimus kotitalouksien menoista kertoo asumiskustannusten ja energian vievän noin 28,5 prosenttia kaikista kuluista. Pelkästään ruokaan suomalainen kuluttaa kuukaudessa keskimäärin 10–20 prosenttia menoistaan. Liikenne, yksityisautoilu tai julkisilla menopeleillä liikkuminen, puolestaan haukkaa menoista reilun 10 prosenttia. Ei siis ihme, ettei vapaa-ajan käyttöön tunnu jäävän ropoja suurempia summia.

Jos arkiset menot napataan pois, suomalaiset käyttävät rahojaan mieluiten matkailuun ja syömiseen, erityisesti ravintolaruokailuun. Myös hyvinvointi ja kuntoilu ovat nostaneet asemaansa suomalaisten kuluttajien suosikkeina heidän listatessa rahankäyttökohteitaan.

Kulutuskulttuurin muuttuessa elämykselliseen suuntaan myös ylimääräisen rahan tarve kasvaa. Lainan ottaminen nähdään yhä useammin varteenotettavana, vaikkakin koroiltaan varsin kalliina vaihtoehtona elämisen rahoittamiseksi. Suomalaisten kulutustottumusten muuttuessa maailmassa, jossa hetkessä eläminen ja tilanteiden elävyys ovat yleistymässä, on oletettavaa, että lyhyiden lainojen suosio tulee vain kasvamaan.

Vaikka työ on muuttunut hektisemmäksi, on vapaa-ajan merkitys kuitenkin kasvanut entisestään. Tämä vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen; vaatteet ja muut kulutustuotteet, kuten elektroniikka, ovat yhä useammin spontaaneja hankintoja. Lisäksi suomalaisten vapaa-ajan rahankäyttö keskittyy yhä enemmän matkusteluun ja elämyksiin kiinteän omaisuuden hankkimisen sijaan.

Kuka tahansa voi lähteä viikonlopuksi Eurooppaan kaupunkilomalle kohtuullisilla kustannuksilla.
Kuka tahansa voi lähteä viikonlopuksi Eurooppaan kaupunkilomalle kohtuullisilla kustannuksilla. (Kuva Fotolia)

Matkusteleminen avartaa

Halpalentoyhtiöiden ja äkkilähtöjen yleistyminen on mahdollistanut uudenkaltaisen budjettimatkailun, jossa kuka tahansa voi lähteä viikonlopuksi Eurooppaan kaupunkilomalle kohtuullisilla kustannuksilla. Näitä matkoja varten on nykyään yhä helpompi ottaa pikavippi, jonka takaisinmaksun voi suorittaa seuraavasta palkasta.

Pikalaina saattaa kuitenkin vaikuttaa epävarmalta ja epäselvältä tavalta lainata rahaa. Pikalainoja mainostetaan monesti pienillä tai jopa ilmaisilla aloituskoroilla, mutta vipin tarkempi tarkastelu paljastaa helposti sen todellisten korkojen olevan vuositasolla yllättävän suuria. Sen sijaan Lainando on vastuulliselle kuluttajalle hyvä tapa lähteä vertailemaan lainanantajia ja heidän tarjoamiaan lainaehtoja.

Lainando esittelee heti etusivullaan pikavippien olevan äkillisiin menoihin tarkoitettua väliaikaista lainaa ja jatkaa sitten esittelemällä, kuinka lainaa voi saada kuka tahansa jopa minuuttien sisällä. Pikavippi otetaan pääasiassa netin kautta paitsi unelmamatkoihin myös yllättäviin menoihin, kuten auton hajoamiseen tai laskuihin, tai vastaavasti elämyksellisiin hankintoihin ja kulutustuotteisiin. Esimerkiksi maailmanmestaruuskisojen ollessa käsillä uusien televisioiden myynnissä nähdään selvä piikki.

Enemmän rahaa harrastuksiin

Yksi piirre lisääntyneessä vapaa-ajan määrässä on harrastetoiminnan merkityksen kasvaminen ihmisten arjessa. Käsitöiden arvostus on jälleen nousemassa kulttuurissamme. Samoin rakentamiselle ollaan antamassa uudestaan arvoa, kun tusinatuotettua tavaraa ja tuotteita saa hankittua helposti ja halvalla.

Tavaroiden rakentamisessa itse onkin piirteitä ja viehätystä, jota ei voi korvata valmistuotteiden standardisoiduilla ulkoasuilla. Tästä syystä yhä useampi meistä kuluttaa kesälomiaan rakentamalla mökkiään tai venettään kunnostamalla. Käsityöläisyyteen, ja varsinkin sen opetteluun, liittyy kuitenkin kuluja, joita on hyvin vaikea ennustaa.

Rakentamiseen kuuluu olennaisesti tekemisen lomassa oppiminen ja virheet. Pienemmät virheet ovat lopputuloksissa merkkejä persoonallisuudesta, mutta isommat virheet ovat usein haitallisia ja jopa vaarallisia. Tällöin on hyvä tunnistaa virheet ja pyrkiä korjaamaan ne mahdollisimman ajoissa, mikä valitettavasti saattaa tarkoittaa lisäkustannuksia materiaalien tai laiterikkojen muodossa.

Laudan loppuessa aitankaidetta tehdessä tai sahan rikkoutuessa vanerin ollessa vasta puoliksi halki on tärkeää saattaa työ loppuun mahdollisimman pian, jotta suuremmilta, pitkän aikavälin ongelmilta vältyttäisiin. Rakennusprojekteja ei tule jättää ensi kesälle, vaan uusi laite tai puuttuvat materiaalit on hyvä hankkia tarpeen syntyessä projektin loppuun saattamiseksi.

Yhä useampi meistä kuluttaa kesälomiaan rakentamalla mökkiään.
Yhä useampi meistä kuluttaa kesälomiaan rakentamalla mökkiään. (Kuva Fotolia)

Moottoriajoneuvot ja tekniikka lohkaisevat osansa

Yhtenä esimerkkinä lainankäytöstä käytetään usein autoiluun liittyviä kustannuksia. Kaupungistuminen on Suomessakin jatkuvasti kiihtyvä ilmiö, ja työpaikoille kuljetaan yhä pidempien matkojen päästä. Tämä on johtanut siihen, että esimerkiksi auto tai muu kulkuneuvo on yhä useammalle välttämätön. Oli kyse sitten työmatkailusta tai vaikka lasten harrastustoiminnasta, auton hajoaminen sotkee elämää hyvin tehokkaasti hetkinä, jolloin ei välttämättä ole varaa alkaa odottaa palkkapäivään.

Ajoneuvojen kunnostaminen vaatii yhä useammin tekijäkseen auton valmistajan tuottamaa ammattitaitoa, mikä maksaa, oli sitten kyse takuuhuollosta tai ei. Ajoneuvot saattavat pahimmillaan olla pienistäkin sähkövioista johtuen ajokelvottomia, eikä auton tietotekniikkaan edes pääse käsiksi ilman erikoislaitteistoa. Tällaisissa tilanteissa on usein kutsuttava paikalle jopa hinaaja, joka toimittaa auton maahantuojan huoltoon, josta usein saa kuitenkin käyttöönsä ns. vara-auton. Äkillisistä laiterikoista koituu yllättäviä kustannuksia hetkinä, jolloin niitä vähiten osaa odottaa.

Sama pätee ajoneuvojen lisäksi muuhun elektroniikkaan, erityisesti kännyköihin, joista olemme enenevissä määrin riippuvaisia jokapäiväisessä elämässämme. Kännykän, tabletin tai tietokoneen hajotessa on laite usein korvattava mitä pikimmiten välttyäksemme liiallisilta ongelmilta elämän muilla alueilla.

Elämä on hetkiä varten

Elämän rutiinit ovat siis muodostuneet viime vuosikymmeninä yhä hetkellisimmiksi ja elämyskeskeisimmiksi. Oli sitten kyse ulkomaanmatkailusta, ravintolaelämyksistä, juhlista tai vaikka kesämökin terassin rakentamisesta, olemme alkaneet arvostaa elämän laadullisia puolia kiinteän omaisuuden keräämisen yli. Tämä on muuttanut kulutustottumuksiamme epäsäännöllisempään suuntaan, jolloin äkilliset rahan tarpeet ovat luoneet markkinoita pikalainoille.

Pikalainojen valinta on kuitenkin hankalaa ja jopa pelottavaa. Siksi kaltaisten lainan vertailusivustojen yleistyminen on toivottavaa kehitystä yrittäessämme suunnistaa kulutusviidakossa. Vaikka lainanantajien toimintaa ei tulisi syyttä alkaa epäilemään, on silti usein tarpeen koota yhteen tietoa heidän tarjoamistaan lainoista ja niiden ehdoista ennen itse pikavipin lunastamista.

Rahoitusviestintä ei ole Päivän Lehden toimituksellista aineistoa, vaan yhteistyökumppanimme tuottamaa sisältöä.

Kommentoi Facebookissa