Oikeuskanslerilta moitteet ulkoministeriön virkamiesjohdolle al-Hol-tapauksessa – ”Huonoa henkilöstöpolitiikkaa”

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti toteaa, että valmistelun aikana virkamiesjohdon vastuulla on ollut siirron lainmukaisuuteen liittyvien seikkojen selvittäminen.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti toteaa, että valmistelun aikana virkamiesjohdon vastuulla on ollut siirron lainmukaisuuteen liittyvien seikkojen selvittäminen. (Kuva Laura Kotila/ Valtioneuvoston kanslia)

Virkamiehet kuvasivat valmistelutoimeksiantoa konsulipäällikön siirtämiseksi toisiin tehtäviin poikkeukselliseksi.

OIKEUSKANSLERI Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on antanut ratkaisunsa kanteluihin, jotka koskivat ulkoministeriön virkamiesjohdon toimintaa konsulipäällikkö Pasi Tuomisen siirtämiseksi toisiin tehtäviin. Oikeuskansleri arvioi ratkaisussaan esimiesroolissa kansliapäällikkönä toimineen valtiosihteerin sekä hallintopalveluista vastaavan alivaltiosihteerin menettelyä asiassa.

Kanteluissa arvosteltiin myös ulkoministeri Pekka Haaviston menettelyä. Oikeuskansleri ei tutkinut ministerin menettelyä, koska sama asia on ollut ministerivastuuasiana eduskunnan perustuslakivaliokunnan tutkittavana. Valtiosihteeriä ja alivaltiosihteeriä ei ollut syytä epäillä rikoksesta, vaan oikeuskansleri tutki heidän menettelynsä laillisuusvalvonnan keinoin.

Lokakuussa 2019 ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi ulkoministeriön kansliapäällikkönä toimivalle valtiosihteeri Matti Anttoselle haluavansa siirtää konsulipäällikön pois tehtävästään luottamuspulan vuoksi, joka koski Syyrian al-Hol-pakolaisleiriin liittyneiden asioiden hoitoa. Ulkoministeri piti konsulipäällikön siirtämistä koskeneen valmistelutoimeksiannon voimassa, vaikka hän nimesi erityisedustajan hoitamaan al-Hol-asiaa.

Juttuvinkki: Ulkoministeriö selvitti – Al-Hol -operaation kustannukset tähän mennessä noin 395 000 euroa

Käytännön siirtovalmisteluja hoiti alivaltiosihteeri Pekka Puustinen, joka oli saanut tehtävän valtiosihteeriltä. Valtiosihteeri ja alivaltiosihteeri ovat kuvanneet ulkoministerin valmistelutoimeksiantoa konsulipäällikön siirtämiseksi toisiin tehtäviin harvinaiseksi ja poikkeukselliseksi sekä pitäneet sitä huonona henkilöstöpolitiikkana. He pitivät kuitenkin esimiehensä toimeksiantoa velvoittavana.

Oikeuskansleri toteaa, että valmistelun aikana virkamiesjohdon vastuulla on ollut siirron lainmukaisuuteen liittyvien seikkojen selvittäminen. Virkamiesjohto pyrki selvittämään asiaa ja piti siirtoa lainmukaisena. Ulkoministerin siirron perusteeksi ilmoittama luottamuspula ei kuitenkaan perustuslakivaliokunnan mukaan ollut ulkoasiainhallintolain mukainen peruste siirrolle. Oikeuskansleri pitää valtiosihteerin ja alivaltiosihteerin menettelyä näiltä osin moitittavana.

Kertomansa mukaan sekä valtiosihteeri että alivaltiosihteeri toivoivat, että ulkoministerin kanta muuttuisi ja että hän luopuisi siirtotoimeksiannosta. Oikeuskanslerin mukaan valtiosihteerin ja alivaltiosihteerin olisi ollut perusteltua ja aiheellista kertoa ministerille näkemyksensä, että konsulipäällikön siirtäminen pois tehtävistään oli huonoa henkilöstöpolitiikkaa ja se poikkesi ulkoministeriössä noudatetusta käytännöstä. Näin ministeri olisi voinut omalta osaltaan vielä harkita antamaansa toimeksiantoa virkamiesjohdon esittämien näkökohtien valossa.

Oikeuskansleri arvioi virkamiesjohdon menettelyn myös kuulemis- ja yhteistoimintavelvoitteen noudattamisen näkökulmasta. Oikeuskanslerin mukaan valtiosihteerin ja alivaltiosihteerin toiminta ei ollut hyvän hallinnon mukaista, kun he viivyttelivät ministerin toimeksiannosta kertomista konsulipäällikölle, vaikka viivyttelyyn olikin ymmärrettäviä syitä.

Lue myös: Haavisto toimi lainvastaisesti, mutta ei ministerisyytteen arvoisesti – ”Moitittavuutta ei voida pitää vähäisenä”

Kommentoi Facebookissa