Pienten lasten ensihoidosta on vähän tutkimustietoa – ”Aikuisten on usein vaikea arvioida pienten lasten oireita”

Laajassa viiden vuoden väestötutkimuksessa selvitettiin imeväisikäisten ensihoitokontaktien luonnetta.

Laajassa viiden vuoden väestötutkimuksessa selvitettiin imeväisikäisten ensihoitokontaktien luonnetta. (Kuva HUS)

Hätäkeskuksessa pienten lasten tilan arviointi perustuu soittajan kuvailemiin havaintoihin.

TERVEYS Ensihoito kohtaa alle yksivuotiaita lapsia lukumääräisesti vähän, mutta väestömäärään suhteutettuna selvästi useammin kuin muun ikäisiä lapsia. Pienten lasten ensihoitotehtävistä on ollut saatavilla vain vähän tutkimustietoa.

Juuri julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin imeväisikäisten ensihoitokontaktien luonnetta. Lisäksi arvioitiin tällä hetkellä käytössä olevan hälytyskoodijärjestelmän toimivuutta imeväisten kohdalla.  Hätäkeskus käyttää ensihoidon hälytyksissä kiireellisyys- ja oirekoodistoa, jotka ovat lapsilla samat kuin aikuisilla.

Tutkimuksen mukaan ensihoidon kohtaamien alle yksivuotiaiden lasten yleisimmät ensihoidon hälyttämiseen johtaneet syyt olivat oirekoodien perusteella hengitysvaikeus, putoaminen ja hengitystie-este. Hätäkeskuksen tekemät kiireellisyysarviot ennustivat varsin hyvin lasten hoidon tarvetta. Oirekoodit eivät sen sijaan vastanneet myöhemmin sairaalassa annettuja diagnooseja kovin hyvin.

Hätäkeskuksessa pienten lasten tilan arviointi perustuu soittajan kuvailemiin havaintoihin. Siksi ensihoidon ja päivystyksen on tärkeää tutkia pienet lapset riittävän laajasti ja huolellisesti. Oirekoodi ei siis saisi johdatella liikaa pienen lapsen ensihoitoa. Tutkimuksen tulos kertoo todennäköisesti siitä, miten vaikeaa aikuisen on kuvata ja tulkita pienen vauvan ilmentämiä oireita.

– Aikuisten on usein vaikea arvioida pienten lasten oireita, koska he eivät osaa puhua. Tämä koskee varmasti myös hätäkeskusta. Samat oirekoodit eivät siis vaikuta toimivan samalla tavalla vauvasta vaariin, kertoo anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, osastonlääkäri Jelena Oulasvirta, HUS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -tulosyksiköstä.

Juttuvinkki: Vastasyntyneet tytöt tulevat elämään pitempään kuin pojat – ruotsinkieliset pitempään kuin suomenkieliset

Ensihoidon kohtaamista pikkulapsipotilaista alle puolet eli 683 lasta kuljetettiin ambulanssilla HUSiin sairaalapäivystykseen ja 194 lasta saapui sairaalapäivystykseen muilla keinoin. Tutkimuksen kaikista lapsista viidennes eli 336 lasta kirjattiin osastohoitoon, joista 28 teho-osastolle.

Sairaalahoitoa vaatineet lapset olivat tutkimuksen nuorimpia, he olivat muita useammin syntyneet ennenaikaisesti, heillä oli ollut vastasyntyneinä terveydellisiä ongelmia tai ensihoito oli kohdannut lapsen jo aiemmin edeltävän kolmen vuorokauden sisällä. Kaksi lasta todettiin menehtyneeksi ensihoidossa, ja yksi menehtyi seuraavan vuoden aikana.

Ensihoidon kohtaamien pikkulapsipotilaiden hoidon tulokset arvioitiin tutkimuksessa hyviksi. Noin 60 prosenttia ensihoidon kohtaamista lapsista ei tarvinnut ambulanssikuljetusta jatkohoitoon. Tutkijat arvelevat, etteivät pikkulasten vanhemmat aina saa yhteyttä lapsiperheiden muihin palveluihin. Kun muut palvelut ovat kiinni tai niitä ei tunneta, jää hätääntyneille vanhemmille ainoaksi vaihtoehdoksi soittaa hätänumeroon.

– Kynnys soittaa hätänumeroon pienen lapsen kohdalla on toki oltava riittävän matala, mutta vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä ambulanssi ei ole tarkoituksenmukaisin avun ja neuvojen antaja kaikissa niissä tilanteissa, joihin se hälytetään. Tämä ongelma on havaittu muissakin maissa, Oulasvirta pohtii.

Tutkimus on Jelena Oulasvirran Helsingin yliopistolle tehtävän väitöskirjan osa-artikkeli. Laajassa viiden vuoden väestötutkimuksessa oli mukana kaikki 1 712 alle vuoden ikäisiin lapsiin kohdistuneet ensihoitotehtävät Helsingissä vuosina 2013–2017.

Lue myös: Keskosena syntyneiden kuolleisuus on muita suurempaa vielä aikuisina – ”Ei tarvitse huolestua tutkimuksen tuloksista”

Kommentoi Facebookissa