Raiskauksen tunnusmerkiksi tulossa vapaaehtoisuuden puute – ”Rikoksen uhrin asemaa on parannettava”

Työryhmän ehdottamat muutokset merkitsisivät seksuaalirikoksina rangaistavien tekojen alan laajenemista ja rangaistusten ankaroitumista.

Työryhmän ehdottamat muutokset merkitsisivät seksuaalirikoksina rangaistavien tekojen alan laajenemista ja rangaistusten ankaroitumista. (Kuva AOP)

Nykyisin raiskauksen tunnusmerkistössä painottuu väkivallan käyttö tai sillä uhkaaminen.

SEKSUAALIRIKOKSET Oikeusministeriö kertoo työryhmän ehdottavan seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön uudistamista. Keskeinen muutos olisi raiskausrikoksen muuttaminen suostumusperusteiseksi.

Muutos toteutettaisiin säätämällä raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi sukupuoliyhteydessä oleminen sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisuus tai sen puuttuminen voi ilmetä esimerkiksi sanallisen ilmaisun, eleiden tai muun toiminnan perusteella.

Sääntelyn selkeyttäminen varmistaisi sen, että asianomistajan vapaaehtoisuus nostettaisiin selvityksen kohteeksi rikosprosessin kaikissa vaiheissa. Nykyisin raiskauksen tunnusmerkistössä painottuu väkivallan käyttö tai sillä uhkaaminen. Työryhmän ehdotukset lähtevät nyt laajalle lausuntokierrokselle.

– Rikoksen uhrin asemaa on parannettava ja sääntelyä saatettava paremmin nykykäsityksiä vastaavaksi. Raiskausrikoksen muuttaminen suostumusperusteiseksi on tässä erittäin keskeistä. Lausuntopalaute tullaan käymään huolellisesti läpi jatkovalmistelussa ja ennen kuin hallituksen esityksen lopullisesta sisällöstä päätetään, toteaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Pakottaminen seksuaaliseen tekoon korvattaisiin uudella säännöksellä seksuaalisesta kajoamisesta. Se koskisi muita vakavia tekoja kuin sukupuoliyhteyttä. Rangaistusasteikko olisi 4 kuukaudesta 4 vuoteen vankeutta eli ankarampi kuin nykyinen pakottamisen rangaistusasteikko. Kajoamisesta säädettäisiin myös törkeä tekomuoto.

Juttuvinkki: Poliisi julkaisi tilastonsa – huumausainerikosten ja seksuaalirikosten määrät nousivat

Seksuaalisen ahdistelun rangaistavuus laajenisi muihinkin tekoihin kuin kosketteluun. Säännös kattaisi huomattavasti nykyistä laajemmin arkielämän tilanteita, joissa toista ahdistellaan seksuaalisesti. Rangaistavaa olisi ahdisteleminen sanallisesti, esittämällä viestin tai kuvan, ottamalla toisesta kuvan tai itseään paljastamalla. Edellytys olisi myös, että teko rinnastuu vakavuudeltaan kosketteluun.

Seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen säädettäisiin rangaistavaksi. Säännös olisi uusi ja koskisi seksuaalisen kuvan tai videon esittämistä ja levittämistä ilman kuvassa esiintyvän henkilön lupaa. Nykyisin näitä tekoja arvioidaan kunnianloukkauksena tai yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä.

Työryhmä ehdottaa myös, että alle 16-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevat säännökset erotettaisiin aikuisia koskevista säännöksistä. Sääntelyyn tulisi uusi 12 vuoden ikäraja. Sitä nuorempiin lapsiin kohdistuvat seksuaaliset teot olisivat rangaistavia lapsenraiskauksena tai seksuaalisena kajoamisena lapseen.

Lapsen vapaaehtoisuutta ei arvioitaisi. Lapsenraiskauksen vähimmäisrangaistukseksi ehdotetaan 2 vuotta vankeutta, kun se nykyisin on vastaavista teoista yksi vuosi.

Työryhmän ehdottamat muutokset merkitsisivät seksuaalirikoksina rangaistavien tekojen alan laajenemista ja rangaistusten ankaroitumista. Erityisesti lapsiin kohdistuvien sukupuoliyhteyden sisältävien seksuaalirikosten rangaistukset kovenisivat. Muutosten arvioidaan lisäävän vankeusrangaistuksia ja niistä aiheutuvia kustannuksia.

Työryhmän mietintöön sisältyy Amnesty International Suomen osasto ry:n eriävä mielipide.

Lue myös: Raiskausrikosten määrä on viime vuosina lisääntynyt – valtaosa pahoinpitelyistä ei tule poliisin tietoon

Kommentoi Facebookissa