S-Pankille määrättiin lähes miljoonan euron seuraamusmaksu – laiminlyöntejä rahanpesun estämisessä

Tarkastushavaintojen perusteella Finanssivalvonnalla ei ole kuitenkaan ollut syytä epäillä, että toiminnassa olisi syyllistytty rikoslaissa tarkoitettuihin rahanpesurikoksiin.

Tarkastushavaintojen perusteella Finanssivalvonnalla ei ole kuitenkaan ollut syytä epäillä, että toiminnassa olisi syyllistytty rikoslaissa tarkoitettuihin rahanpesurikoksiin. (Kuva Fotolia)

Pankin riskiperusteinen toimintatapa ei ollut kattava eikä se ollut hankkinut asiakkailta riittäviä tuntemistietoja.

RAHANPESU Finanssivalvonta on määrännyt seuraamusmaksun S-Pankki Oy:lle sekä antanut julkisen varoituksen FIM Varainhoito Oy:lle laiminlyönneistä asiakkaan tuntemisessa.

Laiminlyönnit koskevat useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä koskevan sääntelyn mukaisia velvoitteita. Pääosin kyse oli asiakkaan tuntemiseen liittyvistä puutteista. Finanssivalvonta katsoo, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien asianmukainen arviointi ja jatkuva seuranta edellyttävät riittäviä riskienhallintamenetelmiä sekä ajantasaisia ja kattavia asiakkaiden tuntemistietoja.

Finanssivalvonta on määrännyt 980 000 euron seuraamusmaksun S-Pankki Oy:lle, koska sen riskiperusteinen toimintatapa ei ollut riittävän kattava vastatakseen rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain vaatimuksia eikä se ollut hankkinut asiakkailta riittäviä tuntemistietoja. Lisäksi S-Pankki Oy:n tietojärjestelmissä ja prosesseissa on ollut puutteita.

Samassa yhteydessä Finanssivalvonta on antanut FIM Varainhoito Oy:lle julkisen varoituksen, koska se ei ollut hankkinut kaikilta asiakkailta riittäviä tuntemistietoja.

Laiminlyönnit ilmenivät Finanssivalvonnan vuosina 2017−2018 tekemässä tarkastuksessa, joka koski rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitetun jatkuvan seurannan järjestämistä. S-Pankki Oy:ssä tehdyssä tarkastuksessa arvioitiin pankkikonsernin asiakkaiden tuntemistietoja, jolloin tarkastus laajentui koskemaan myös FIM Varainhoito Oy:tä. Finanssivalvonta tarkastaa säännöllisesti valvottavien toimintatapoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen riittävyyden osalta.

Tarkastushavaintojen perusteella Finanssivalvonnalla ei ole ollut syytä epäillä, että S-Pankki Oy:n tai FIM Varainhoito Oy:n toiminnassa olisi syyllistytty rikoslaissa tarkoitettuihin rahanpesurikoksiin.

Lue myös: Suomalaisen edesmenneen legioonalaisen Petersin tyttärelle lähetettiin rahaa – pankki sulki kyselemättä tilit ja tunnukset

Kommentoi Facebookissa