Teollisuusliitto irtisanoi metallialan kilpailukykysopimuksia – ”Tuli ikävänä yllätyksenä”

Teollisuusliiton hallitus on ollut koolla puheenjohtajansa Riku Aallon johdolla.

Teollisuusliiton hallitus on ollut koolla puheenjohtajansa Riku Aallon johdolla. (Kuva AOP)

Yhä kovemmat keinot on otettu käyttöön pienten yritysten irtisanomissuojaa koskevassa kiistassa.

TYÖTAISTELUT Teollisuusliitto on irtisanonut niin sanottuun kilpailukykysopimukseen liittyvän työajan pidennyksen niistä työehtosopimuksista, jotka Metalliliitto solmi vuonna 2016.

Työajan pidentämistä koskeva sopimus irtisanottiin teknologiateollisuudessa, autoalan kaupassa ja korjaamotoiminnassa, pelti- ja teollisuuseristysalalla, malmikaivoksissa sekä teknisessä huollossa ja kunnossapidossa. Näillä Teollisuusliiton sopimusaloilla työskentelee reilut 100 000 työntekijää.

Metalliliitto ja Teknologiateollisuus sopivat kilpailukykysopimukseen liittyneestä 24 tunnin työajan pidennyksestä syksyllä 2016. Pidennys koskee vuosia 2017, 2018 ja 2019. Työajan pidennyksestä sovittiin Metalliliiton solmimaan työehtosopimukseen lisäpöytäkirjalla. Tämä lisäpöytäkirja on ensimmäisen kerran irtisanottavissa päättymään 31.12.2019.

Työajan pidennyksen irtisanominen tarkoittaa sitä, että liiton viidellä sopimusalalla ei enää vuonna 2020 tehdä kilpailukykysopimuksessa määriteltyä 24 tunnin mittaista lisätyötä. Päätös sopimuksen irtisanomisesta on tehty jo aikanaan liiton valtuustossa ennen kolmen liiton – Metalliliiton, TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton ja Puuliiton – yhdistymistä.

Sopimus pystyttiin irtisanomaan vain entisen Metalliliiton aloilta, koska työajan pidennys on lähes kaikilla muilla aloilla sovittu itse työehtosopimukseen, ei erilliseen pöytäkirjaan. Irtisanomisilmoitus ei siis koske Teollisuusliiton muita sopimusaloja. Muiden kuin kyseisten viiden alan osalta Teollisuusliiton tavoitteena on poistaa 24 tunnin työajan pidennys muilta aloilta seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa.

Teknologiateollisuus sanoo, että SAK:lainen Teollisuusliitto on ottanut yhä kovemmat keinot käyttöön pienten yritysten irtisanomissuojaa koskevassa kiistassa.

– Pöytäkirjan irtisanominen on valitettava ja rankka päätös. Kilpailukykysopimuksen mukaisilla toimilla on ollut merkittävä vaikutus kilpailukykyyn ja Suomen talouskasvun vauhdittumiseen. Ilmoituksen ajoitus viittaa meneillään olevaan poliittiseen kiistaan irtisanomissuojasta, vaikka työajan pidennyksellä ei ole mitään tekemistä tuossa riidassa, sanoo Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Helle.

Helteen mukaan vasta ensi vuonna työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä käydään varsinaiset neuvottelut siitä, millaisia kilpailukykyä ja työllisyyttä edistäviä toimia työehtosopimuksiin jatkossa sisältyy. Tulevissakin sopimusneuvotteluissa tulee olla lähtökohtana, että molemmat työmarkkinaosapuolet kantavat vastuuta Suomen kilpailukyvystä ja työllisyydestä.

– Teollisuusliiton ilmoitus tuli ikävänä yllätyksenä. Ilmoituksen ajankohta loukkaa neuvottelukulttuuria, sillä Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus ovat nimenomaisesti sopineet, että ne arvioivat tulevana talvena työajan pidentämisen vaikutuksia alan yritysten kilpailukykyyn ja työllisyyteen ja tekevät tarvittavat johtopäätökset seuraavalla neuvottelukierroksella ensi vuonna. Asiassa on tärkeää edetä sopimuksen mukaisesti sekä tehdä työllisyyden ja kilpailukyvyn kannalta vastuullisia päätöksiä, Helle sanoo.

Teknologiateollisuus toivoo irtisanomiskiistaan pikaista ratkaisua. Tilanne työmarkkinoilla on sen mukaan kestämätön. Ylityökiellot ja lakot ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat suuria menetyksiä, ja pitkittynyt kiista heikentää jo työmarkkinasuhteita.

Lue myös: Onko kouluissa, päiväkodeissa ja vanhuspalveluissa ruokaa? – JHL:n kahden päivän lakko uhkaa ensi viikon alussa

Kommentoi Facebookissa