Työpaikan vaihtaminen kannattaa alle nelikymppiselle – sekä miesten että naisten palkat nousevat

Työpaikan vaihtaminen kannattaa työntekijälle muutaman kerran työuran aikana, myös työeläkkeen kannalta. (Kuva ETK)

Tutkimuksen mukaan miesten palkat nousevat keskimäärin 3,4 prosenttia ja naisten 3,0 prosenttia.

TYÖELÄMÄ Työpaikan vaihtaminen kannattaa monelle alle nelikymppiselle, jos työntekijä haluaa parempaa palkkaa. Eläketurvakeskuksen uuden kuusi vuosikymmentä kattavan rekisteritutkimuksen mukaan miesten palkat ovat nousseet työpaikan vaihtamisen jälkeen keskimäärin 3,4 prosenttia ja naisten 3,0 prosenttia.

– Kaikkien työntekijöiden kohdalla näin ei tietenkään tapahdu, kyse ei ole mistään palkankorotusautomaatista. Mutta keskimäärin työurien katkokset ja muutokset tuovat työntekijöille myös hyötyjä, ETK:n erikoistutkija Aart-Jan Riekhoff sanoo.

Riekhoff painottaa, että luvut ovat pitkään rekisterihistoriaan perustuvia keskiarvoja. Ne pitävät sisällään palkkakehityksen vuosilta 1963–2019. Tänä aikana Suomen talous on läpikäynyt rakennemuutoksia, työllisyystilanne on vaihdellut paljon ja työvoiman koulutustaso noussut.

Työpaikan vaihtamisen hyödyt ovat tutkimuksen mukaan eri ikäluokille kuitenkin samat: työpaikan vaihtaminen kannattaa työntekijälle muutaman kerran työuran aikana, myös työeläkkeen kannalta.

– Hyöty tulee tavallaan tuplana, sillä palkannousun myötä nousee myös työntekijän ansioista kertyvä eläke. Ja koska useimmat työpaikan vaihdokset tehdään ennen 40 ikävuoden täyttämisestä, voidaan sanoa, että työpaikan vaihtaminen ennen 40 ikävuotta on merkityksellistä tulevalle eläkkeelle, Riekhoff kertoo.

Työpaikan vaihtaminen työuran aikana, vaihdosten lukumäärä 39-vuotiaana. (Kaavio ETK)

Korkeasti koulutetut miehet hyötyvät muita enemmän työpaikan aktiivisesta vaihtamista. Heillä palkka voi nousta kymmenenkin prosenttia. Sen sijaan alemman koulutusasteen saaneiden naisten palkka näyttäisi kehittyvän paremmin silloin, kun he pysyvät saman työnantajan palveluksessa.

– Tosin alemman koulutusasteen naisteen osuus työvoimasta on vähentynyt, Riekhoff tarkentaa.

Historiallisesti tarkasteltuna myös pitkä työsuhde saman työnantajan palveluksessa kasvattaa työntekijän palkkapussia, keskimäärin 1–1,5 prosenttia vuodessa.  Viime aikoina tämä trendi on heikentynyt. ETK:n Riekhoff nostaa esiin vuosina 1975 ja 1980 syntyneiden palkat.

– Heillä pitkä työsuhde samalla työnantajalla näkyy selvästi vähemmän positiivisena palkkakehityksenä. Tämä ilmenee erityisesti vuonna 1980 syntyneiden naisten kohdalla, Riekhoff kertoo.

ETK:n uusi rekisteritutkimus kertoo myös, että vuosina 1975 ja 1980 syntyneet ovat vaihtaneet työpaikkaa useammin kuin vanhemmat ikäluokat. Samalla naiset ovat kirineet miesten edelle työpaikkavaihdosten määrässä.

Vuonna 1980 syntyneet miehet ovat vaihtaneet työpaikkaa keskimäärin kuusi kertaa ja naiset seitsemän kertaa. Vuosina 1940–1945 syntyneet miehet vaihtoivat työpaikkaa keskimäärin viisi kertaa ja naiset kolme kertaa.

Tutkimus perustuu ETK:n rekisteritietoihin vuosilta 1963–2019 ja tarkastelee 5 400 henkilön työuraa ja palkkakehitystä 23–39 ikävuoden välillä. Tutkimuksessa tarkastellut henkilöt ovat syntyneet vuosina 1940–1980 ja työskennelleet pääasiassa yksityisellä sektorilla. Tutkimustulokset on julkaistu tammikuussa Research in Social Stratification and Mobility -aikakauslehdessä.

Lue myös: Suuri osa digiosaajista haluaa vaihtaa työpaikkaa – Kanada ohitti suosikkikohteena USA:n

Kommentoi Facebookissa