Myrkkyturman ympäristövahinkoja yritetään estää puomeilla ja padoilla – ensimmäiset kalakuolemat todettu

Säiliövaunuista ehti onnettomuudessa valua ympäristöön arviolta 35 000 litraa MTBE-kemikaalia.

Säiliövaunuista ehti onnettomuudessa valua ympäristöön arviolta 35 000 litraa MTBE-kemikaalia. (Kuva Onnettomuustutkintakeskus)

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden johdosta MTBE-pitoisuudet ovat kohoamassa Pajulammessa ja Sarkavedessä.

MYRKKYTURMA Mäntyharjulla tapahtui viikonvaihteessa onnettomuus, jossa säiliövaunuista ehti valua ympäristöön arviolta 35 000 litraa polttoaineen lisäaineena käytettävää MTBE-kemikaalia.

VR kertoo pysäköineensä Kinnin liikennepaikalle 50 Venäjältä Suomeen tuotua tavaravaunua odottamaan jatkokuljetusta Mussalon satamaan kemikaaliasiakkaan terminaaliin. Junavaunujen letka lähti kuitenkin tuntemattomasta syystä liikkeelle, ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Päivän Lehti uutisoi asiasta tässä.

Onnettomuuden ympäristövaikutukset ovat voimistumassa alapuolisissa vesissä. Etelä-Savon Ely-keskuksen mukaan havainto ensimmäisestä kalakuolemasta tehtiin näytteenoton yhteydessä Kärmelammessa eilen. Kärmelammessa ja Ojantakaisenlammessa haitta-ainepitoisuudet ovat niin korkeita, että kalakuolemia on odotettavissa jatkossakin.

Päästöjen leviämistä rajoitetaan puomeilla ja patorakenteilla.
Päästöjen leviämistä rajoitetaan puomeilla ja patorakenteilla. (Kuva Ramboll)

Vesinäytteiden tulosten mukaan Pajulampeen tulevan, Pajulammen ja Pajulammesta Sarkaveteen purkautuvan puron haitta-ainepitoisuudet ovat nousseet merkittävästi. Mitattujen MTBE-pitoisuuksien ja alustavien mallinnustulosten perusteella myrkyllisyyttä vesieliöille todennäköisesti ilmenee lähimmissä pintavesimuodostumista eli Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa sekä näiden välisissä puroissa.

Kärmelampeen ja Ojantauksenlampeen on asennettu haitta-aineen leviämistä rajoittavia puomeja. Lisäksi Ojantauksenlampeen on asennettu erillinen suojaseinä. Onnettomuusalueelta Kärmelampeen tuleva oja on tukittu patorakenteella. Suojaseinällä ja patorakenteilla hidastetaan haitta-aineiden leviämistä ja padotusalueille tulevien vesien pääsyä vähennetään.

MTBE:lle ei ole annettu Suomessa talousveden terveysperusteisia laatuvaatimuksia tai -suosituksia. Talousveden käytettävyyttä rajoittaa kemikaalin aiheuttama haju ja maku, jotka varoittavat jo itsessään käytettävyydestä. Vettä ei pidä juoda eikä käyttää pesu- tai saunavetenä, jos hajun tuntee. Haju jää myös iholle.

Kommentoi Facebookissa