Hallitus lopettaa eläkeputken asteittain – poistuu vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä kokonaan

Hallitus piti tiedotustilaisuuteen toimenpiteistä yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostamiseksi.

Hallitus piti tiedotustilaisuuteen toimenpiteistä yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostamiseksi. (Kuva Laura Kotila/ Valtioneuvoston kanslia)

Toimilla kerrotaan pyrittävän edistämään yli 55-vuotiaiden työllisyyttä ja työssä jaksamista.

ELÄKEPUTKI Hallituspuolueet ovat linjanneet toimista, joilla ne pyrkivät edistämään yli 55-vuotiaiden työllisyyttä, työssä jaksamista ja työkykyä sekä vahvistamaan osaamista sekä muutosturvaa.

Valtiovarainministeriö on arvioinut työllisyyskokonaisuuteen sisältyvien toimenpiteiden potentiaalisia vaikutuksia työllisyyteen ja julkiseen talouteen. Toimien yhteisvaikutuksena työllisyyden arvioidaan kasvavan noin 10 300 henkilöllä. Työllisyyden arvioidaan kasvavan noin 9 100 työllisellä vuoden 2029 loppuun mennessä ja lisäksi työllisyyttä parantava väliaikainen varantovaikutus olisi noin 1 200 työllistä.

Ehdotusten yhteisvaikutus julkiseen talouteen olisi noin 165 miljoonaa euroa julkista taloutta vahvistava. Työnantajien kustannukset kasvavat nykyiseen verrattuna yhteensä noin 10 miljoonaa euroa vuoden 2029 tasossa tarkasteltuna.

Hallituspuolueista vasemmistoliitto suhtautui vastahakoisimmin eläkeputken poistoon.

– Ei ole mikään salaisuus, ettei vasemmistoliitto ole pitänyt tässä suhdannetilanteessa perusteltuna. Meidän keskeinen huoli on ollut toimeentulon turvaaminen niille ihmisille, jotka menettävät työpaikkansa joka tapauksessa, Li Andersson totesi tiedotustilaisuudessa.

Juttuvinkki: Naiset hyötyvät eläkkeen lykkäämisestä miehiä enemmän – syy on yksinkertainen

Hallituksen esityksessä mahdollisuus työttömyysturvan lisäpäiviin poistetaan. Muutos tulee voimaan asteittain vuodesta 2023 alkaen, jolloin lisäpäivien alaikäraja nousee vuodella per ikäluokka alkaen vuonna 1963 syntyneiltä. Lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä.

Nykyisen muutosturvan lisäksi luodaan uusi muutosturvapaketti kaikille yli 55-vuotiaille, jotka ovat olleet yli viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa. Työllisyysrahaston kautta rahoitetaan työntekijän palkkaa vastaavasti kaksi kuukautta koulutusta ja yksi kuukausi irtisanomiskorvausta.

Muutosturvapaketti rahoitetaan muutosturvamaksulla, jossa on yhtä suuri irtisanovan työnantajan osa ja yhteinen osa. Yhteinen osa rahoitetaan kaikilta työnantajilta työttömyysvakuutusmaksua korottamalla.

Ehdotuksessa 55 vuotta täyttäneellä ja työttömänä olleella on oikeus 70 prosenttiin palkkatukea 10 kuukauden ajalta, 25 viikkotunnilta. Saman työnantajan palveluksessa kolme vuotta olleiden ja 55 vuotta täyttäneiden mahdollisuutta siirtyä halutessaan osa-aikatyöhön vahvistetaan.

Työssä jatkamista edistetään tarkistamalla työturvallisuuslakia muutoksilla, joilla korostetaan iän ja ikääntymisen sekä työn fyysisen ja henkisen kuormituksen merkityksen huomioon ottamista toimissa, joilla työnantajan velvollisuutena on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Kokonaisuuden vaatimat työelämä- ja sosiaaliturvauudistuksia koskevat lainsäädäntömuutokset valmistellaan kolmikantaisessa yhteistyössä siten, että otetaan huomioon vaikutukset erikokoisten työnantajien asemaan.

Lue myös: Hallituksen työllisyyspäätösten vaikutukset ovat olleet vaatimattomia – julkinen velka saatava vakautettua

Kommentoi Facebookissa